Zemljoradnička Zadruga je odlukom sreskog narodnog odbora  osnovana 1947 god.  i na poklon od Milosava Petrovića dobijena je parcela za Zadrugu i školu i upisano u pos. List 106.  1948. na ime Mesnog narodnog odbora Brajkovići. Po naređnju S.N.O. u Kosjeriću Ob.br. 107/52 razdvaja se Školski i zadružni plac  i  u  pos.listu upisuje se Dobro Zemljoradničke Zadruge Brajkovići.  Zadrugu osnivaju  naši preci isključivo kulukom i dobrovoljnim radom.

             Od tada zadruga posluje kao samostalni privredni subjekt i u vreme obnove i krize posle rata pravi se zadružni dom ,magacini i štala za tov stoke koja je na 100 metara udaljena od zadruge. Zadruga se bavi otkupom svih poljoprivrednih proizvoda : sitne i krupne stoke, pečurki, svih vrsta lekovitog bilja, sira, kajmaka, vune, puževa, mahovine i svega što se moglo plasirati daljim kupcima. Pored otkupa otvorena je prodavnica mešovite robe koja je imala sve što treba građanima Brajkovića.

        U to vreme zadrugom rukovode osnivači dobrovoljnim radom bez nadoknade, samo što su imala 4 radnika koi su u zadruzi bili zaposleni. U to vreme se pravi i klanica sa sušarom za meso i svake nedelje otprema se po jedan manji kamion suvog mese za Beograd a paralelno se otprema i druga otkupljena roba. Kao glavni proizvod -roba je bila rakija i meso po čemu je ovaj kraj i poznat.

          1968 god . odlukom tadašnje vlasti, transformacije Zadruga kao moćna ,prelazi u sistem tr. preduzeća POVLEN i posluje sa dosta manjim efektom jer se izgubila motivacija meštana, jer se rukovođenje prenelo na osoblje van sela Brajkovića. Na žalost i imovina se prenosi na Povlen i to pod sumnjivim uslovima.  Raspadom preduzeća Povlen zadruge, ne samo zadruga Brajkovići, postaju ničije i u njihovu imovinu se useljavaju razni privrednici pod veoma sumnjivim uslovima. Svi se pozivaju na neke ugovore, ali niko ne pokazuje te ugovore.  2011 god. imovina se upisuje kao imovina Skupštine Opštine Kosjerić i to po odluci opšrinskog suda u Kosjeriću, iako je u to vreme je za to bio zadužen Privredni Sud Užicu ili APR. Na svu nesreću ti objekti su zapušteni kao i svi drugi gde nema domaćina .

2017 god . Stvara se nova ideja zadrugarstva  i krećemo sa akcijom.