Potomci osnivača zadruge Brajkovići 1948 su  došli do ideje u 2017 godini da ponovo formiraju zadrugu . Ideja je se ubrzo i ostvarila i već u septembru 2017 je formirana zadruga koja je već u 2018 izašla sa programom razvoja.

Bilo je tu raznih ideja ,ali je ovčarstvo dobilo najveću podršku. Plan je bio da se na nivou cele Opštine Kosjerić formira zadruga i da se uđe u uzgoj priplodnih ovaca sjeničke i „il de frans“ rase.  Konkurisali smo za podsticajna srestva za novo-formirane zadruge i dobili od ministarstva podsticajna srestva ,koja smo uložili sve u priplodna grla. Uz dosada 600 umatičenih ovaca nabavili smo još 450 jagnjadi i zadruga raspolaže sa 1000 priplodnih ovaca.Ovaj potencijal je sasvim dovoljan da bi za tri godine imali približno 4.000 priplodnih grla i još oko 5000 0vaca za uzgoj za klanicu jagnjadi.

Otkup za klanicu je već u 2018 započet i imamo dobru saradnju sa vodećom klanicom u Srbiji.Sve ovo rezultira i govori da je projekat vlade o razvoju zadruga  podsticajan i veoma razvojni. Da bi i mi program postakli ,odlučili smo da jagnjad dajemo zadrugarima uz obavezu da posle prvog jagnjenja zadrugar vrati troje jagnjadi posle drugog troje posle trećeg troje ,tako dasmo obavezali sve zadrugare u dugoročniju saradnju što odgovara svima u lancu projekta. Na ovakav način smo i kompletnu trgovinu uveli u legalne tokove ,sa koima ćemo se i državi Srbiji odužiti kroz uredno plaćanje poreza.

Drugi projekat koji zadruga treba da odrađuje je tov junadi do 300 kgr. i tu imamo projekat razvoja. Zadruga će otkupljivati i druge proizvode -vunu,krupnu stoku i šljivu .

Ceo plan zadruge se uklapa u projekat vlade za razvoj ruralnih područja.u kome će zadruga maksimalno učestvovati